stirile addsite logo

Acte de care ai nevoie pentru a obține registrul unic de control

Orice contribuabil, persoană juridică înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, autorizată conform legii, are obligația de a achiziționa și ține un registru unic de control. Documentul are drept scop evidențierea tuturor controalelor efectuate de organele abilitate ale statului în domenii precum financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, inspecția muncii, protecția consumatorului, protecția împotriva incendiilor sau altele prevăzute de lege. Descoperă mai departe de ce ai nevoie ca să poți intra în posesia acestui document cu regim special.

Ce este registrul unic de control

Registrul unic de control este un document oficial cu regim special, reglementat prin legea nr. 250 din 10 iunie 2003. Acesta este tipărit de Compania Națională Imprimeria Națională SA, aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice. Orice entitate juridică și autorizată, și anume societăți cu răspundere limitate și persoane fizice autorizate, trebuie să dețină obligatoriu registru unic de control, în timp pentru celelalte categorii de contribuabili acest lucru este opțional.

Scopul registrului unic este acela de a ține evidența tuturor controalelor pe care le primește o societate de la autoritățile statului. Companiile au obligația de a achiziționa documentul în termen de 30 de zile de la înființarea societății, în caz contrar riscă o amendă ce 500 de lei. Registrul unic de control trebuie păstrat la sediul social al firmei, dar și la sediile secundare sau la punctele de lucru dacă este cazul. Autoritățile vor verifica documentul înaintea fiecărui control și vor nota în el mențiuni după finalizarea verificării.

Acte pentru obținerea registrului unic de control

Orice persoană juridică autorizată poate achiziționa registrul unic de control, contra cost, de la Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice din raza teritorială unde își are sediul contribuabilul. Prețul unui registru este de aproximativ 30 de lei. Documentul se eliberează în baza următoarelor acte:

  • Cerere pentru eliberarea registrului unic de control completată de persoana care solicită documentul;
  • Copia certificatului de înregistrare fiscală a societății comerciale pentru care se solicită eliberarea registrului unic de control;
  • Delegație pentru persoana care depune cererea la ANAF împreună cu documentația aferentă;
  • Copia cărții de identitate pentru persoana delegată.

Cele mai citite articole

În cazul în care se dorește eliberarea unui registru unic de control pentru sediul secundar, pe lângă actele menționate mai sus vor fi necesare și alte acte suplimentare. Este vorba despre copia certificatului constatator pentru punctul de lucru, copie a declarației privind sediile secundare, înregistrată la ANAF și copia contractului de închiriere pentru spațiul în care funcționează sediul secundar, dacă este cazul.

Ce trebuie să se noteze în registrul unic de control

Înainte de a începe verificarea societății comerciale, reprezentanții autorităților de control sunt obligați să menționeze în registru numele lor, unitatea de care aparțin, numărul legitimației de control, numărul și data delegației sau a ordinului de deplasare. De asemenea, e important să se menționeze și obiectivele controlului, perioada de timp în care se va desfășura inspecția și temeiul legal în baza căruia se efectuează verificare.

Potrivit legii, un control poate fi efectuat doar după ce se consemnează toate datele în registrul unic de control. La sfârșitul inspecției, reprezentanții autorităților vor menționa în document contravențiile și sancțiunile dacă acestea au fost aplicate contribuabilului.

Registrul unic de control este un document extrem de important pentru o firmă. Acesta poate fi obținut cu ușurință de către un contribuabil în baza actelor menționate, registrul fiind un drept al său prin care poate dovedi că autoritățile competente au efectuat anumite controale în compania sa.

Cele mai citite articole

Read Previous

Cum poți preveni și trata căderea excesivă a părului?

Read Next

Ce trebuie să ştii dacă vrei să investeşti într-o casă modulară

Most Popular