stirile addsite logo

Ce este contractul de comodat – Model Comodat în WORD

Contractul de comodat este acel act prin care o persoană (numită comodant) poate să ofere spre folosință altei părți (numită comodatar) diferite bunuri, fie că vorbim de imobile, mașini sau electrocasnice, în mod gratuit, cu obligația ca persoana care le primește să restituie bunurile respective după un anumit timp stabilit.

Acest tip de contract mai este cunoscut și sub numele de contract de împrumut de folosință.

 • Termenul „comodat” provine din latină, înseamnă „pentru o vreme”, iar în termeni juridici desemnează dreptul de utilizare a unui bun pentru o perioadă determinată.

Un contract de comodat se poate realiza pentru un bun mobil (descarcă AICI model contract de comodat pentru un bun mobil) sau pentru unul imobil (descarcă AICI model contract de comodat pentru un bun imobil). De exemplu, dacă ești șofer, poți încheia un contract de comodat, atunci când te folosești de mașina unui prieten sau pe cea de la firmă. 

Domeniul auto nu este singurul în care acest gen de acord este util: poți apela la așa ceva și când împrumuți cuiva obiecte de valoare (inclusiv bijuterii) sau dai în folosință o locuință. 

 • Diferența față de contractul de închiriere vine din absența obligației de a plăti pentru utilizare, un document scris constituind, însă, o garanție că utilizatorul bunului va avea grijă de acesta și îl va restitui la timp.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un contract de comodat?

Potrivit legislației în vigoare, un contract de comodat se consideră a fi valid doar în momentul în care întrunește o serie de condiții esențiale, după cum urmează:

 • bunul care face obiectul contractului este predat spre folosință comodatarului;
 • părțile implicate în încheierea contractului (comodantul și comodatarul) au capacitatea de a întocmi acte de administrare atunci când încheie contractul de comodat;
 • atât comodantul, cât și comodatarul trebuie să cadă de comun acord asupra termenilor și condițiilor prevăzute în contractul încheiat, întrucât doar așa se realizează acordul de voință, aceasta fiind una dintre caracteristicile esențiale ale oricărui contract de comodat.

Un lucru important de reținut este faptul că un comodant nu este, în mod obligatoriu, și proprietar al bunului pe care dorește să-l dea, în mod gratuit, spre folosință, întrucât prin contract este cedat doar dreptul de folosință, nu cel de proprietate.

 • Poți face dovada dreptului de folosință a unei locuințe ce nu-ți aparține atât printr-un contract de închiriere, cât și printr-unul de comodat

Acte necesare pentru încheierea unui contract de comodat 

În funcție de bunul care este dat spre folosință, pentru încheierea unui contract de comodat sunt necesare următoarele acte: 
Bunuri mobile sau imobile:

 • actul de identitate al părților implicate;
 • actul de proprietate;
 • actele de funcționare, pentru persoanele juridice.

Autoturisme:

 • actul de identitate al părților implicate;
 • talonul și cartea de identitate a mașinii;
 • certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale;
 • pentru persoane juridice, act constitutiv, hotărâre AGA.

În cazul în care comodantul deține o mașină prin contract de leasing, este necesar și acordul firmei de leasing cu privire la încheierea contractului de comodat.

Cele mai citite articole

Ce obligații au părțile contractului de comodat

Obligațiile comodantului

În funcție de tipul bunului dat spre folosință, comodantul poate ajunge să plătească despăgubiri utilizatorului. Acest lucru se întâmplă în situațiile în care bunul are defecte/vicii despre care comodantul a avut cunoștință, dar a ales să nu informeze comodatarul.

Dacă defectele produc daune sau prejudicii, cel dintâi este obligat de lege să plătească despăgubiri celui din urmă. Indiferent ce s-ar întâmpla, însă, comodatarul este obligat să restituie bunul, neputând invoca dreptul de retenție. De menționat este și faptul că, deși acestuia îi revin cheltuielile pentru folosința bunului, el are dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor pentru lucrările efectuate care nu puteau fi prevăzute la încheierea contractului sau pentru reparațiile de urgență.

Obligațiile comodatarului

Comodatarul poate fi o persoană sau un grup de persoane – iar dacă mai multe persoane au împrumutat împreună același bun, ele vor răspunde în mod solidar față de comodant. 

Comodatarul trebuie să păzească și să conserve bunul cu prudență, bunul neputând fi folosit decât în conformitate cu destinația sa, stipulată prin contract (sau, în lipsa acestuia, după natura bunului). 

Dacă utilizatorul a folosit corect bunul, în scopul destinat, dar au apărut daune de forță majoră, acesta nu va putea fi tras la răspundere. Dacă însă acesta a fost folosit cu altă destinație sau dacă perioada de folosință a fost prelungită după scadență, utilizatorul răspunde pentru pierdere sau deteriorare, chiar dacă acestea au survenit ca urmare a unei situații de forță majoră (cu excepția cazului în care se dovedește că bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum în respectiva situație).

Când încetează contractul de comodat

Potrivit Codului Civil, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la împlinirea termenului convenit sau, în lipsa unui termen prestabilit, după folosirea acestuia, potrivit convenției. 

 • Dacă termenul nu este convenit şi contractul nu prevede o perioadă de întrebuințare sau folosirea are caracter permanent, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului. 

Este important de menționat că persoana care oferă bunul poate solicita restituirea acestuia înainte de termenul prevăzut dacă are el însuşi o nevoie urgentă şi neprevăzută, care presupune folosirea acestuia. Restituirea se va face înainte de termen și în cazul decesului comodatarului sau al încălcării obligațiilor asumate.

Cele mai citite articole

Read Previous

Ce este și cum se depune declarația de beneficiar real?

Read Next

Avantajele unui odorizant profesional pentru maşină

Most Popular