stirile addsite logo

Telemunca în pandemie și prevederile în materie de ssm

– Reglementări legale Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

 – Legislație ssm neactualizată cu trendul

Datorită COVID-19, unii angajatori au fost de acord că angajații ar trebui să lucreze de la distanță, în regim de telemuncă. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă normele de securitate și sănătate în muncă se aplică atunci când lucrează în acest mod și dacă da, în ce măsură?

Reglementări legale Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

Conform art.2 din Legea 81/ 2018, prin noțiunea de telemuncă se înțelege acea formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Tot în același articol se mai arată și că este telesalariat orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute mai sus.

După cum se observă, diferența între munca la domiciliu (prevăzută încă din legea 53/2003) și telemuncă se referă nu atât la locul unde se desfășoară activitatea propriu-zisă, cât la mijloacele de muncă utilizate, incluse în exprimarea generală de tehnologia informației și comunicațiilor.

Diferența este vizibilă și dacă telemunca este comparată cu munca la distanță care este acea relație de muncă care implică îndeplinirea sarcinilor de muncă de către un angajat în afara unității propriu-zise.

În afară de acest element de diferențiere clară, trebuie arătat că și persoanele care lucrează în regim de telemuncă o fac în conformitate cu prevederile legale generale în materia dreptului muncii, dar și cu prevederile din contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul.

Conform art. 5 alin. 2 din Legea 81/2018, contractul individual de muncă va include, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. 3 din Codul muncii (Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și anumite elemente specifice.

Astfel, în actul adițional la contractul individual de muncă încheiat anterior pandemiei sau în contractul propriu-zis încheiat după declanșarea acesteia (pentru noii angajați) trebuie să se menționeze expres:

  • precizarea că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
  • perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
  • locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
  • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea respectivului telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a acestui control;
  • modul de contabilizare al orelor de muncă prestate de telesalariat;
  • drepturile și obligațiile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă (care se poate desfășura și în alte spații, nu doar acasă la angajat), inclusiv responsabilitățile ce le revin părților (angajat, angajator) în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
  • obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
  • măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
  • condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Cele mai citite articole

Legislație ssm neactualizată cu trendul. Ce prevederi legale actuale se pot aplica totuși în pandemie?

Obligațiile angajatorului în domeniul ssm, în cazul telesalariatului, conform art.7 din Legea 81/2018 sunt următoarele:

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

b) să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

c) să asigure condiții pentru ca telesalariatul să fie instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub forma de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

După cum se observă, în cazul telemuncii, angajatorul este obligat să ofere angajatului un loc de muncă care să respecte toate standardele de siguranță.

Cu toate acestea, deși ne aflăm în plină epidemie de coronavirus, angajatorul nu este responsabil pentru siguranța și igiena camerei în care se desfășoară munca (apartament / casă/ alt spațiu de lucru din afara domiciliului), igiena și facilitățile sanitare, deși ar trebui ca și în acest caz telesalariatul să primească la fel ca și la birou mijloace de protecție individuală contra coronavirusului (dezinfectanți, măști etc.), ca și când ar lucra la biroul din cadrul firmei respective.

Rămâne la latitudinea părților ca să treacă în contractul de muncă sau în actul adițional astfel de prevederi referitoare la mijloacele de protecție contra Sars-Cov-2.

Acest lucru este cu atât mai important, cu cât, dacă un angajat suferă un accident în timpul programului de lucru, în incinta, care este locul de telemuncă, un astfel de eveniment este firesc ca să fie tratat precum un accident de muncă.

Până atunci, trebuie menționat că Legea 319/2006 actualizată stipulează că fiecare angajator are obligația de a asigura securitatea și sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă, incluzând evaluarea riscurilor, instruirea și informarea, dotarea cu echipamente de muncă și echipamente individuale de protecție, supravegherea sănătății etc.

Faptul că în conformitate cu art 6 alin. 1 al legii menționate mai sus, angajatorul are obligația legală de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, poate fi o bază legală și în materia telemuncii, până când vor apărea reglementări clare  SSM care să umple acest vid legislativ legat de munca la domiciliu şi mai ales de telemuncă.

Cele mai citite articole

Read Previous

Cum se utilizeaza corect instalatiile de gaze naturale

Read Next

Cele mai bune cafele de top

Most Popular